Gilde Sint Ambrosius Baardwijk zit zonder schietterrein

.

Na 250 jaar is er dan toch een einde gekomen aan het schietterein bij het Vosje te Baardwijk. Een mijlpaal voor het gilde Sint Ambrosius dat er sinds drie generaties heeft geschoten en er van alle gemak was voorzien.

Op 26 augustus 2006 werd er voor de laatste keer de Statiedag gehouden en Koning geschoten. Daarna werden de schutsbomen neergehaald en kwam er een einde aan die goeie ouwe tijd bij 't Vosje. We moesten haastig op zoek naar een nieuwe Gildehuis ,een nieuwe plek voor de schutsbomen en een binnenbaan voor het luchtbuksschieten. De voorkeur ging uit naar Baardwijk en daar hebben we nu een nieuw Gildenhuis gevonden bij café de Hofstede. Hier is ruimte voor vergaderingen en de binnenbanen voor het luchtbuksschieten. voor de schutsbomen is hier echter geen ruimte. Na veel overleg met de gemeente Waalwijk werd een nieuwe locatie gevonden achter de Overlaat bij het sportpark W.S.C.

Hier zijn de voorbereidingen in volle gang. In de afgelopen maanden zijn de nieuwe schutsbomen gemaakt door vrijwilligers van het gilde. Ze liggen klaar om geplaatst te worden. Aan het onderkomen wordt nog gewerkt en er is ook een nieuwe jeu-de-boules-baan in aanleg. We hopen hier het nieuwe seizoen met de kruisboog  te kunnen beginnen.

We kijken dan ook uit naar de feestelijke opening, waar eenieder van harte welkom is om te ervaren wat een Schuttersgilde inhoud.